02 грудня 2016

Борись за чиїсь права сьогодні - Дій!
10 грудня 2016 року, в День прав людини, Управління ООН з прав людини запускає кампанію "Борися за чиїсь права сьогодні!".

Джерело: ohchr.org/RU/NewsEvents/HRDay2016

Ми хочемо підтримати, заохотити і висловити визнання того, що ви робите на захист прав людини у своєму повсякденному житті поряд з мільйонами інших людей - на роботі, спортивних майданчиках, в школі, на вулиці й де б то не було.

Нам всім необхідно, та ми можемо щось зробити, аби захистити права людини. Приєднуйся до нас. Разом ми можемо змінити хід подій. Ми можемо зробити світ кращим!

Якщо Ви хочете боротися разом з нами, але не знаєте, що можна зробити, ось кілька ідей.

1) Дізнайтеся самі й розкажіть іншим про те, чому важливі права людини
 • Прочитайте Загальну декларацію прав людини і розкажіть про неї.
 • Зніміть відео вашої розмови з другом, де ви міркуєте про те, чому права людини мають значення (наприклад, на тему недискримінації, гендерної рівності або свободи вираження думок).
 • Поширюйте в соціальних мережах історії про відомих вам людей, які встали на захист прав.
2) Висловлюйте свою думку / виступайте на підтримку, коли чиїсь права знаходяться під загрозою або порушуються
 • Якщо Ви побачили на вулиці, в громадському транспорті, в магазині або школі когось, над ким знущаються або насміхаються, підтримайте його / її.
 • Використовуйте соціальні мережі, щоб підтримати людей, які стикаються з репресіями за їх діяльність щодо захисту прав людини, наприклад, активістів, лідерів корінних народів, захисників природи, адвокатів, членів профспілок, журналістів і т.д.
 • На роботі, в школі, за обіднім столом, допоможіть висловити свою думку тому, хто рідко буває почутий.
3) Підтримуйте права інших
 • Робіть пожертвування в організації, які надають підтримку жертвам порушень прав людини.
 • Приєднуйтесь до публічних заходів на підтримку прав людини - в інтернеті й / або на вулиці.
 • Вступайте до лав волонтерів, що підтримують правозахисників.
4) Заохочуйте лідерів підтримувати права людини
 • Схиляйте свій уряд до дотримання прав: підписуйте відповідні петиції; лобіюйте прийняття законів, що сприяють прав людини, і скасуванню несприятливих законів.
 • Спонукайте своїх роботодавців підписати Глобальний договір в області підприємницької діяльності та прав людини; просувайте права людини на робочому місці (наприклад, принцип недискримінації, корпоративну сімейну політику, гідні умови роботи, рівну оплату за однакову працю).
 • Спонукайте лідерів своїх громад (наприклад, релігійних, місцевих, спортивних, культурних та ін.) публічно висловлювати прихильність правам людини.
5) Дії в повсякденному житті
 • Розсіюйте міфи фактами: в інтернет-чатах і повсякденних розмовах, ламайте згубні стереотипи.
 • Висловлюйте свою думку на підтримку терпимості і проти забобонів. Контролюйте себе, ставте під сумнів ваші традиційні погляди і упередження.
 • Вивчайте політику компаній в області прав людини перед тим, як йти по магазинах.
 • Спілкуйтеся зі своїми дітьми про права людини і звертайте увагу на позитивні і різноманітні моделі поведінки.
У наступні тижні ми поділимося з вами різними матеріалами і розповімо, як взаємодіяти з нами, щоб захистити права людини.

А поки ви можете завантажити логотип, почати поширювати інформацію та розповісти нам, що ви робите за допомогою хештегів: #standup4humanrights #humanrightsday

Ми розраховуємо на вашу підтримку і ваші дії!

Stand up for someone's rights today – Take action

On Human Rights Day, 10 December 2016, the UN Human Rights Office launches its "Stand up for someone's rights today" campaign. 

Source: ohchr.org/EN/NewsEvents/HRDay2016

We want to encourage, galvanise and recognise what you do in your daily life, along with millions of other people around the world, to stand up for human rights – in your workplace, on the sports field, at school, in the street, wherever you are.
We all need AND can do something to defend human rights. Join us. Together we can change the course. We can make a difference!
If you would like to stand up with us but are not sure about what to do, here are just a few ideas. 

1) Inform yourself and others about why human rights matter
 • Read and share the Universal Declaration of Human Rights.
 • Make a video of yourself with a friend talking about why you believe human rights matter (e.g. non-discrimination, gender equality or freedom of expression).
 • Promote stories on your social media about people that you know have stood up for rights.
2) Speak out/up when another’s rights are at risk or under attack
 • If you see someone being harassed, bullied or ridiculed on the street, on public transportation, while shopping or at school, stand with them.
 • Use social media to stand with people who are facing reprisals for defending human rights e.g. activists, indigenous leaders, environmentalists, lawyers, trade unionists, journalists, etc.
 • At work, in school, around the dinner table, help someone whose voice is rarely heard to share their views.
3) Stand with others’ human rights
 • Donate to organisations that support victims of human rights abuses.
 • Join public events in support of human rights - online and/or in the street.
 • Volunteer with a group that promotes human rights defenders.
4) Call on leaders to uphold human rights
 • Lobby your government to uphold rights: sign related petitions; lobby your legislators to pass human-rights friendly laws and to repeal unfriendly ones.
 • Urge your employer to sign up to the Global Compact on Business and Human Rights; promote celebration of human rights in the work place (e.g. non discrimination, family friendly policies, decent working conditions, equal pay for equal work).
 • Urge your community’s leaders (e.g. religious, local, sporting, cultural leaders) to make public commitments to human rights.
5) In everyday life action
 • Combat myths with facts: in online and daily conversations, challenge harmful stereotypes.
 • Speak up for tolerance and against prejudice. Keep yourself in check, challenge your own views and prejudices.
 • Consider the human rights track record of companies before doing your shopping.
 • Talk to your children about human rights and point out positive and diverse role models.
In the coming weeks, we will share with you different materials and explain how to engage with us to defend human rights.

In the meantime, please download the logo, start spreading the word and then let us know what you do using hashtags #standup4humanrights #humanrightsday

We count on your support and action!

Немає коментарів:

Дописати коментар